Naprawa posadzek

Do niedawna parkiet klejono na bitum. Podstawowym składnikiem bitumu był pak smołowy. Substancja ta obok koksu i gazu jest pozostałością po oddestylowaniu lotnych składników smoły węglowej. Jest niezwykle szkodliwa dla zdrowia, bo zawiera rakotwórcze związki.
Na Zachodzie przestano stosować nagminnie takie lepiszcza pod koniec lat 70-tych. W Polsce stosowano je znacznie dłużej.
Dlatego do tej pory można zobaczyć takie podłoże, jak na zdjęciach poniżej. Nie jest łatwo je oczyścić, gdy nie ma się odpowiedniego, specjalistycznego oprzyrządowania. Jednak dysponując odpowiednimi narzędziami oraz niemałą wiedzą, można ładnie oczyścić posadzkę z niebezpiecznego bitumu, co widać na załączonych zdjęciach. Efekt? Czyste, pozbawione rakotwórczych związków podłoże.
Aby uzyskać na podłodze gładź, należy wylać posadzkę samopoziomującą i ją przeszlifować. Wtedy uzyskamy równe, mocne, gładkie podłoże, na które można położyć każdy materiał.

Podłoże przed oczyszczeniem.

Po oczyszczeniu podłoża.